Workshop on the 21st Century Language Learner Profile in English Language Teaching and Learning

18-19 October 2019, Bartın, TURKEY


Welcome to the webpage for the Workshop on the 21st Century Learner Profile in English Language Teaching and Learning to be hosted by English language teaching and psychological counselling departments at Bartın University in October 2019.

This workshop project aims to evaluate the perception and knowledge about the 21st century student profile, and to raise awareness regarding some of the key profile qualities of the students in this century in terms of education, specifically language education. 

Venue

North Door Hotel, Amasra, Bartın

prev next

Invited Speakers

 

Prof. Dr. Figen Çok

(Başkent University)

Prof. Dr. İ. Hakkı Mirici 

(Near East University)

Prof. Dr. Selami Aydın 

(İstanbul Medeniyet University)

Assoc. Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez 

(Middle East Technical University)

Assoc. Prof. Dr. Bilge Uzun 

(Bahçeşehir University)

Asst. Prof. Dr. Christine Muir 

(University of Nottingham)

Dr. Nur Kurtoglu-Hooton 

(Aston University)

Louis Harrison 

(University of Nottingham)

 

Organizing Committee

English Language Teaching Department, Bartın University

Asst. Prof. Dr. Burcu Şentürk

Asst. Prof. Dr. Erdi Şimşek

Asst. Prof. Dr. Kaine Gülözer

 

Psychological Counselling and Guidance Department, Bartın University

Assoc. Prof. Dr. Metin Deniz (Coordinator) 


Asst. Prof. Dr. Sinem Tarhan

Asst. Prof. Dr. Bilge Sulak Akyüz

Asst. Prof. Dr. Eyüp Zorlu 


Asst. Prof. Dr. İhsan Çağatay Ulus

 
 

Bu sayfa, TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği 2019/1 Çağrısı kapsamında kabul edilen "Workshop on the 21st  Century Learner Profile in English Language Teaching and Learning" başlıklı etkinlik için düzenlenmiştir.